Wettelijke vermeldingen

Privacybeleid
Cookiesbeleid

Gebruiksvoorwaarden

Missie van Circoolar: Sociale en milieu-inspanningen van de bedrijven boosten door hen te kleden met duurzaamheid. Daarvoor introduceren we de principes van de circulaire economie en voor sociale impact in ontwerp, vervaardiging en productie van de werkkledij en textielmerchandising en dragen zo bij tot een rechtvaardiger en duurzamere wereld.

I –Informatie van de eigenaar van de website

Sociaal doel: Circoolar, Ethical Workwear (verder Circoolar), is een bedrijf gewijd aan textiel en kledij van speciale kledingstukken.
Identificatie: In navolging van de verplichting op informatie uit artikel 10 van de Wet 34/2002, van 11 juli, over Diensten van Informatie en E-commercebedrijf, komen de gegevens die hier zijn verzonden overeen met de het bedrijf dat eigenaar is van de website www.circoolar.es
Verantwoordelijke voor de verwerking: CIRCOOLAR ETHICAL WORKWEAR SL con NIF B-42806661. Calle Josep Ma. Jujol 11, 08035 Barcelona. Email: hola@circoolar.es

II -Intellectuele en industriële eigendom

Alle Industriële en Intellectuele eigendomsrechten van het geheel aan elementen die vervat zitten in deze webpagina, met inbegrip van de formaten, grafische ontwerpen, teksten, beelden en documenten, behoren Circoolar toe en zijn beschermd door de Spaanse en internationale wetten over Intellectuele en Industriële eigendom. Alle merken en commerciële namen uit deze webpagina behoren ook toe aan Circoolar, of fysieke, juridische persoon, organisme of entiteit die het eigendom van het onderscheidingsteken heeft en zij worden op dezelfde manier beschermd door de Spaanse en internationale wetten over Intellectuele en Industriële eigendom. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website en van elk van zijn inhouden is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke geschreven toelating van Circoolar.
De toegang tot de Website impliceert geen enkel type van afwijzing, overdracht, licentie of afstand van deze rechten door Circoolar of de houders van de rechten op de onderscheidingstekens die getoond worden op deze webpagina, uitgezonderd als uitdrukkelijk het tegendeel wordt vastgelegd.

III -Gebruiksvoorwaarden van de Website

De toegang tot deze website impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud die de toegang en het gebruik van deze regelen met als doel informatie over onze producten en diensten ter beschikking te stellen aan de gebruikers.
Het gebruik van de inhoud van deze website wordt uitdrukkelijk verboden voor gebruik met commerciële doeleinden of voor distributie, omvorming of communicatie.
Circoolar, zal niet reageren op gevolgen, schade of nadelen die kunnen voortkomen uit dergelijk gebruik of gebruik van de informatie.
Zowel de toegang tot deze Webpagina als het gebruik dat kan gemaakt worden van de informatie bevat hierin is de exclusieve verantwoordelijkheid van wie het uitvoert.
De gebruiker verplicht er zich toe om de informatie die gepubliceerd wordt in deze webpagina niet te gebruiken met illegale of schadelijke doeleinden, de informatie niet te beschadigen of onbruikbaar te maken en om geen andere acties uit te voeren die in strijd kunnen zijn met deze wettelijke vermelding.
Circoolar behoudt zich het recht voor om de inhoud van het commerciële aanbod van zijn producten te wijzigen wanneer het dat opportuun acht en om de inhoud up te daten.
Circoolar kan het niet bestaan van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot deze website niet verzekeren, alhoewel het alle inspanningen zal doen om deze te vermijden.

IV -Links naar andere websites

De verwijzingen (links) die u kan vinden in deze Website zijn een dienst aan de gebruikers. Wanneer de verwijzingen de gebruiker doorsturen naar pagina’s die niet beheerd noch gecontroleerd worden door Circoolar, kan deze niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud die deze websites aanbieden die, in geen enkel geval, geregeld worden door deze wettelijke vermelding. Als u op deze webpagina’s komt moet u er rekening mee houden dat het privacybeleid kan verschillen van het onze. We raden aan de juridische kennisgeving en het privacybeleid te raadplegen van elk van deze om correct geïnformeerd te zijn.

V -Toepasbare wetgeving en jurisdictie.

Onderhavige wettelijke vermelding wordt geregeld door de van kracht zijnde Spaanse norm die erop van toepassing is.
Voor het oplossen van geschillen die voort kunnen komen als gevolg van wat wordt geregeld met onderhavige regelgeving en over de interpretatie, toepassing en navolging, verzaakt de gebruiker, onder de aanvaarding van de voorwaarden uit deze juridische kennisgeving, uitdrukkelijk aan elke andere jurisdictie waartoe hij behoort.
In ieder geval, binnen de Spaanse wetgeving, als de wetgeving het toelaat om zich te onderwerpen aan een concrete jurisdictie, verzaakt de gebruiker uitdrukkelijk aan de jurisdictie waartoe hij kan behoren en onderwerpt hij zich vrijwillig aan de jurisdictie van de Rechtbanken en tribunalen van Barcelona.